divendres, 1 de febrer de 2013
                                                         Els calentadors:
  
                                    
             
                                                                   Sudaderos:


 Que es?  Es tracta de una peça colocada entre el llom del cavall i la montura a la qual utilizada es presisament absorbí la suor  del cavall i evitar que transpasi a la montura i de aquesta manera protegir el cuir de la sella de montar.

   
                 

                                                                      La brida: 


   Que es? Una brida és un arreu o guarniment que s'usa per a dirigir i governar cavalls i mules. Es posa al cap de l'animal i consta, bàsicament, de dues parts: cabeçada i regnes.